Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 3 (1669) z dn. 9.01.2020  »   Stałe miesięczne wynagrodzenie a choroba bez prawa do ...

A A A
Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020, strona 20
dział: Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Autor: Agata Barczewska, Dorota Wyderska

Stałe miesięczne wynagrodzenie a choroba bez prawa do świadczeń

Pracownik pełnoetatowy zatrudniony w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku (z wynagrodzeniem minimalnym) był chory od 14 do 18 listopada 2019 r. Za ten czas nie nabył prawa do wynagrodzenia chorobowego, ponieważ nie miał wymaganego okresu ubezpieczenia ani tzw. okresu wyczekiwania.


1) Jak należało ustalić wynagrodzenie pracownika za listopad 2019 r.? Czy okres niepłatnego zwolnienia lekarskiego wykazać w świadectwie pracy, a jeżeli tak, to w jakim punkcie?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu nieobecność pracownika z powodu choroby ma charakter niepłatny, z uwagi na brak prawa do zasiłku chorobowego, a tym samym do wynagrodzenia chorobowego. Nie zmienia to jednak faktu, że absencja pracownika została podyktowana chorobą. W takim stanie faktycznym brak jest podstaw do zastosowania § 11 lub 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), zwanego rozporządzeniem wynagrodzeniowym.

Pogląd taki został potwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi z dnia 19 lipca 2017 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa. Resort pracy stwierdził, że "(...) W takiej sytuacji (jak przedstawiona w pytaniu - przyp. red.) nie ma podstaw prawnych do stosowania przepisu § 11 rozporządzenia (wynagrodzeniowego - przyp. red.) (...). Obliczając wynagrodzenie pracownika należy, zdaniem Ministerstwa, kwotę miesięcznego wynagrodzenia pracownika określonego stawką miesięczną w stałej wysokości podzielić przez odpowiadającą wynagrodzeniu miesięcznemu liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (tj. nominalny czas pracy) i ustalone w ten sposób wynagrodzenie za 1 godzinę pracy pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika. (...)".

Z przytoczonego stanowiska wynika, że wynagrodzenie za pracę w rozpatrywanej sytuacji należy ustalić bez stosowania rozporządzenia wynagrodzeniowego - mnożąc stawkę godzinową, wynikającą z podzielenia stałego miesięcznego wynagrodzenia przez nominalny czas pracy, przez liczbę przepracowanych godzin (przykład).

Naszym zdaniem okresy choroby bez prawa do świadczeń chorobowych nie powinny być wykazywane w świadectwie pracy w odrębnych punktach. Ze wzoru świadectwa pracy wynika, że w ust. 6 pkt 8 świadectwa pracy podaje się informacje o liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe na podstawie art. 92 K.p. - w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Natomiast w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy wskazuje się przypadające w okresie całego zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.). Nie wymienia on okresu choroby bez prawa do świadczeń jako okresu nieskładkowego. Nie jest to również okres, za który przyznano wynagrodzenie chorobowe. Z tego względu powinien być ujęty w ogólnym okresie zatrudnienia wykazywanym w ust. 1 świadectwa pracy, bez wyodrębniania go w innych ustępach/punktach świadectwa.


2) Czy okres chorobowej nieobecności pracownika należy wykazać w raportach ZUS?

Za każdy miesiąc, w którym pracownik pozostaje w zatrudnieniu, pracodawca ma obowiązek wykazywać go w sporządzanych do ZUS dokumentach rozliczeniowych. Okres chorobowej niezdolności do pracy zatrudnionego i wypłacone mu z tego tytułu świadczenia wykazuje się w raporcie ZUS RSA, z odpowiednim kodem. W raporcie tym wykazuje się również pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim, który - ze względu na to, że nie posiada 10-letniego okresu ubezpieczenia chorobowego ani tzw. okresu wyczekiwania - nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku z tego tytułu. Jako kod świadczenia/przerwy takiej nieobecności podaje się w nim wówczas 151. Kod ten oznacza okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku. Taki raport pracodawca sporządza wtedy za miesiąc, w którym miała miejsce choroba pracownika (tu: ZUS RSA sporządzony za listopad 2019 r.). Podana w nim data "Od" i "Do" nie może wykraczać poza pierwszy i ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest on sporządzany.

Przykład

Przyjmujemy stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, z tym dodatkowym założeniem, że pracownik, poza okresem choroby przepracował wszystkie dni robocze listopada 2019 r. Za listopad 2019 r. przysługuje mu wynagrodzenie w kwocie 1.894,40 zł, zgodnie z wyliczeniem:

2.250 zł : 152 godz. (nominalny wymiar czasu pracy w listopadzie 2019 r.) = 14,80 zł,

14,80 zł × 128 godz. (godziny przepracowane) = 1.894,40 zł

Pozostałe artykuły z działu „Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe” (Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020)

Zbycie środka trwałego po likwidacji spółki cywilnej

Najpopularniejsze w dziale „Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe”

Rozliczenie ulgi z tytułu zakupu kasy

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

VAT przy usługach fizjoterapeuty

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Zatrudnienie na etacie i zlecenie u tego samego pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie wysokości wynagrodzenia za pracę

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Zmiany w składzie zarządu wymagają aktualizacji w KRS i CRBR

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Skutki zawarcia intercyzy przez wspólnika spółki jawnej i jego małżonki

Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020

Ewidencja operacji przesunięcia euro między rachunkami walutowymi

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Rozliczenie księgowo-podatkowe korekty odpisu na ZFŚS za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Przejście części zakładu pracy do nowego pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Ewidencja w księgach i ujęcie w podatku dochodowym przychodu z 2019 r. zafakturowanego w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Faktura za sprzedaż detaliczną alkoholu

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Umowa zlecenia zawarta z uczącym się małoletnim synem przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Nabycie uprawnień do emerytury przez przedsiębiorcę korzystającego z zasiłku chorobowego

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Wezwanie do lekarza orzecznika po wypadku w pracy

Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020

Ustanie zatrudnienia w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego a wyrejestrowanie w ZUS

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Obowiązki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenia osoby uprawnionej do renty socjalnej

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.