Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Aneta Dąbrowska

Archiwum autorów


Aneta Dąbrowska - Archiwum artykułów na rok 2020:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
TARCZA
Składki ZUS po upływie 3-miesięcznego okresu zwolnienia z ich opłaty w ramach tarczy
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Zwolnienie w ramach tarczy 3.0 także składek już opłaconych za kwiecień i maj 2020 r.
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Prawo przedsiębiorcy do ulgi na startNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Wynagrodzenie ze zlecenia dla prokurenta a składki ZUSNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Zwolnienie pracodawcy ze składek na FP, FS i FGŚP za pracownicę powracającą z urlopu rodzicielskiegoNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Składka zdrowotna zleceniobiorcy także podlega zwolnieniu
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA
Zwolnienie płatnika ze składek za okres marzec-maj 2020 r.
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej działalność gospodarcząNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Nagroda za staż pracy bez składek ZUSNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Niska kwota niedopłaty składek a ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcyNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Obowiązek złożenia do ZUS dokumentów rozliczeniowychNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Składki na FP, FS i FGŚP za pracownika z prawem do emerytury pomostowejNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Składki ZUS za osoby wykonujące umowę zleceniaNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Obowiązki przedsiębiorcy po zakończeniu korzystania z ulgi na startNr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Składki zapłacone po terminie bez odsetek
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Zadłużenie w składkach a możliwość złożenia wniosku o zwolnienie ze składek
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy ratalnej lub odraczającej termin płatności składek
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Zwolnienie dla przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
Samodzielne opłacanie składek po rozwiązaniu umowy o pracęNr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
TARCZA
Wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
ZUS przy zawieszeniu działalności przedsiębiorcy w okresie epidemii
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Zwolnienie ze składekNr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Ubezpieczenia, składki ZUS i chorobowe osoby zatrudnionej na podstawie drugiej umowyNr 36 (1702) z dnia 4.05.2020
TARCZA
Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy zwolnionego z opłacenia składek za okres kwiecień-maj 2020 r.
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
TARCZA
Skutki w ZUS dla przedsiębiorcy nieterminowo opłacającego składki
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
TARCZA
Ulga w składkach w ramach COVID-19 dla wspólnika spółki z o.o.
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Składki na FP, FS i FGŚP za pracownika-emerytaNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Składki ZUS od lokum zapewnionego kilku pracownikomNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Ubezpieczenia w ZUS od dzieła zawartego z pracownicą na urlopie wychowawczymNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Zwiększona podstawa wymiaru składek przedsiębiorcy nie podlega korekcieNr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
Ulga w składkach ZUSNr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
TARCZA
Zwolnienie z opłacenia składek ZUS małego płatnika
Nr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Formularz wyrejestrowania zleceniobiorcy z ZUSNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Składka zdrowotna po przekształceniu działalnościNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
Zatrudnienie w spółce samych zleceniobiorców nie zwalnia ze składek na FP i FSNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
TARCZA - MRPiPS wyjaśnia
Zwolnieniu podlegają też składki pracowników i zleceniobiorców
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Składki przedsiębiorcy po upływie 24-miesięcznego okresu preferencyjnego ZUSNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Ubezpieczenie choroboweNr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Brak zapłaty składki chorobowej za zleceniobiorców a korekta druków ZUS RCANr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Ubezpieczenia i składki ZUS od zlecenia zawartego z pracownikiem innej firmyNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Ulga w składkach na FP, FS i FGŚP za zatrudnioną osobę bezrobotnąNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Wniosek o ulgi w ZUSNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
Ubezpieczenia i składki ZUS z umowy o dziełoNr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
Termin rozliczania z ZUS-em przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującejNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Wykazanie w ZUS RPA wynagrodzenia pracownika po rozwiązaniu umowy o pracęNr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
Kiedy przedsiębiorca nie składa rozliczeń do ZUS?Nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Dodatkowe jednorazowe świadczenie wypłacone pracownikowi podlega składkomNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Emerytura w kwocie wyższej od minimalnego wynagrodzenia a składki ze zleceniaNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Sporządzenie za pracownika imiennego raportu ZUS RCANr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Zleceniobiorca może zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnegoNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Korekta błędnej daty wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeńNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Prawo do świadczeń zdrowotnych członka rodziny po ustaniu zatrudnienia pracownikaNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Składki ZUS chorującego przedsiębiorcyNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
ZUS od świątecznych świadczeń dla pracownikówNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Choroba pracownika w okresie udzielonego mu urlopu bezpłatnegoNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Składka zdrowotna przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na startNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS dla osoby wykonującej umowę zleceniaNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Rozliczenie w drukach ZUS odprawy wypłaconej pracownikowi odchodzącemu na emeryturęNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Składki przedsiębiorcy rencisty po uzyskaniu prawa do emerytury z urzęduNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Świadczenie pieniężne za pranie odzieży roboczej w stałej kwocie podlega składkom ZUSNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Upływ okresu opłacania preferencyjnego ZUS w trakcie miesiącaNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Współpraca z byłym pracodawcą nie zawsze pozbawia prawa do ulgowego ZUSNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Nagroda za staż pracy bez składek ZUSNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Składki na FP, FS i FGŚP za zatrudnioną w firmie synowąNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
ZUS od zwrotu kosztów pracownikowi odwołanemu z urlopuNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Ulgi w składkach na FP, FS i FGŚP za osoby powracające do pracy po urodzeniu dzieckaNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Zgłoszenie wnukaNr 18 (1684) z dnia 2.03.2020
Błędy płatników w drukach przekazywanych do ZUSNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Rozwiązanie umowy o pracę a składki z prowadzonej działalnościNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Składki ZUS od drugiej wypłaconej pracownikowi odprawy emerytalnejNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Sporządzenie dokumentów po uznaniu umowy o dzieło za zlecenieNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Bez ulgi w składkach za zleceniobiorcęNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Dopłata pracodawcy do zimowiska dzieci pracowników bez składekNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Mały ZUS plus dla świadczącego usługi na rzecz byłego pracodawcyNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Składki od kwoty wypłacanej rentyNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUSNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
ZUS przedsiębiorcy pobierającego świadczenie przedemerytalneNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Opłacanie składki na FEP za członka zespołu ratownictwa medycznegoNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Składka zdrowotna osoby prowadzącej firmęNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Ubezpieczenia w ZUS dla córki zatrudnionej na etacieNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
ZUS sam nie wyrejestrowuje z ubezpieczenia zdrowotnegoNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Brak wypłaty wynagrodzenia a rozliczenia z ZUSNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Obowiązki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenia osoby uprawnionej do renty socjalnejNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Prawo do świadczeń zdrowotnych w okresie urlopu bezpłatnego pracownicyNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Preferencja w składkach na FP, FS i FGŚPNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Składki od dofinansowania zimowiska dzieci pracownikówNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
ZUS emeryta zatrudnionego na etacieNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
FP i FGŚP za emerytaNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Jakie przychody płatnik wykazuje w druku ZUS RPA?Nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Umowa zlecenia zawarta z uczącym się małoletnim synem przedsiębiorcyNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Nabycie uprawnień do emerytury przez przedsiębiorcę korzystającego z zasiłku chorobowegoNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Składki na FP, FS i FGŚP za pracownika wykonującego w innej firmie umowę zleceniaNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Składki ZUS od zlecenia zawartego z emerytemNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Sposób rozliczania przez ZUS wpłat płatnika składekNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Ubezpieczenia i składki za zatrudnionego rencistęNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Ustanie zatrudnienia w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego a wyrejestrowanie w ZUSNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Zapomoga pieniężna dla pracownika bez składek ZUSNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Zgłoszenie w ZUS osoby z tytułu zawarcia z nią drugiego zleceniaNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
ZUS od wartości kursu sfinansowanego pracownikowiNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
ZUS za osoby na urlopie wychowawczym w 2020 r.Nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Problemy płatników w interpretacjach ZUSNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Korekta błędnego imienia pracownika podanego w ZUS ZUANr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Opłacanie w 2020 r. składek na ogólnych i preferencyjnych zasadachNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Sporządzenie druku ZUS RCA za ponownie zatrudnionego pracownikaNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Wykazanie nieobecności pracownika w pracy w raporcie ZUS RSANr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Wynagrodzenie ze stosunku pracy wpływa na składki ze zlecenia w innej firmieNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Brak uprawnień do wypłaty zasiłków dotyczy świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowegoNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Składki przedsiębiorcy z prawem do rentyNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Data objęcia przedsiębiorcy dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowymNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Składka na FGŚP od pensji niższej niż minimalnaNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Wynagrodzenie członka zarządu spółki bez składek ZUSNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Zgłoszenie w ZUSNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
ZUS od zlecenia ze studentem na etacieNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
FP i FS od wynagrodzenia za grudzień płatnego w styczniuNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Podstawa wymiaru składek chorującego przedsiębiorcy i termin wypłaty zasiłkuNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Składka chorobowa zleceniobiorcy w 2020 r.Nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
ZUS za córkę wspólnika spółki zatrudnioną na podstawie umowy o pracęNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.