Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Aneta Dąbrowska

Archiwum autorów


Aneta Dąbrowska - Archiwum artykułów na rok 2019:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUSNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wykonującej umowę o dziełoNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Data objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym w ZUSNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Dodatek za staż w okresie choroby bez składek ZUSNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Obowiązki w ZUS po przywróceniu pracownika do pracyNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Rozwiązanie umowy z pracownikiem samorządowym a prawo do dwóch odpraw i innych świadczeńNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Składki od ekwiwalentu dla pracownika za używanie własnego sprzętuNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Umowa o dzieło z pracownikiem na urlopie macierzyńskim a ZUSNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Wynagrodzenie z umowy zlecenia podlega składkom ZUSNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ubezpieczenia i świadczenia dla przedsiębiorcy z prawem do emeryturyNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Warunki zwolnienia niektórych przychodów ze składek ZUSNr 63 (1625) z dnia 8.08.2019
Rozliczanie przez ZUS wpłaty płatnika składekNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Powrót pracownicy do pracy w okresie zawieszenia działalności firmyNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Wynagrodzenie za pracę pracownika, gdy zwolnienie lekarskie nie stanowi podstawy do zapłaty chorobowegoNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
ZUS przy zawieszeniu działalnościNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Korzystanie przez pracownika z urlopu bezpłatnegoNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Niesłusznie przekazane zgłoszenie studenta do ubezpieczeń w ZUSNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Rozliczenie w drukach ZUS wynagrodzenia wypłaconego po terminieNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Składki ZUS od nagród z tytułu jubileuszuNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Wynagrodzenie chorobowe a limit podstawy wymiaru składekNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Zapomoga pieniężna dla pracownika bez składek ZUSNr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem rencisty mundurowegoNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Odsetki za zwłokę od nieterminowej wpłaty składek ZUSNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Przedsiębiorca po powrocie z zasiłku z tytułu urodzenia dziecka bez ulgi w składkachNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Składki za ojca zatrudnionego na etacie w firmie córkiNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Ulga dla początkującego przedsiębiorcy zatrudnionego wcześniej na etacieNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Zmiana adresu zamieszkania na emeryturze a wysokość i wypłata świadczeniaNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe w ZUS dla studentaNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
FGŚP za pracowników stowarzyszeniaNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Składka na FP i FS przy kilku tytułach do ubezpieczeńNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zgłoszenie w ZUS drugiej umowy zlecenia zawartej z tym samym zleceniobiorcąNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
ZUS od sfinansowanego pracownikowi szkoleniaNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
ZUS za uczniów placówek oświatowychNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Obowiązki płatnika opłacającego składki do ZUSNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Praca w godzinach nadliczbowych a wysokość świadczenia chorobowegoNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Zastąpienie posiłków profilaktycznych kuponami żywieniowymi a składki ZUS i podatekNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Przejście z preferencyjnego ZUS na duży w trakcie miesiącaNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Składki ZUS ze zlecenia wykonywanego w okresie urlopuNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wartość posiłków dla pracowników bez składek ZUSNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Wartość udostępnionego pracownikom mieszkania a składki ZUSNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Zgłoszenie w ZUS pracownika zatrudnionego przez rolnikaNr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Obowiązki w ZUS przy przejęciu zakładu przez inny podmiotNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Ulga w składkach na FP i FGŚP nie za zleceniobiorcęNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
ZUS od wypłat z tytułu odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowegoNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
ZUS od zlecenia z uczniemNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Kiedy rodzic może zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Finansowanie dobrowolnych składek zleceniobiorcyNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Składki od dopłaty pracodawcy do zielonej szkołyNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Ubezpieczenie w ZUS osoby odpracowującej dług z tytułu czynszu za lokalNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Wpłata składek ZUS po terminie a ubezpieczenie choroboweNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Zawieszenie firmy w okresie korzystania z zasiłku macierzyńskiegoNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
ZUS ZUA za osobę wykonującą umowę zleceniaNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Przekroczenie rocznej granicy podstawy wymiaru składek w dwóch zakładachNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Składki ZUS od kwoty zapomogi przyznanej pracownikomNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Ulga w składkach na FP i FGŚPNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Wykazanie w dokumentach ZUS i obliczenie wynagrodzenia przy braku prawa do zasiłku opiekuńczegoNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
ZUS od świadczenia pieniężnego za pranie odzieży roboczejNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcyNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Urlop bezpłatny w ZUS RSANr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
ZUS od świadczeń dla pracownikówNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
ZUS pracowników powracających do pracy po urodzeniu dzieckaNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Nieobecność pracownika w pracy spowodowana urlopem okolicznościowymNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Przekroczenie rocznej granicy a składka wypadkowa i zdrowotna menedżeraNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Składki zleceniobiorcy za czas urlopu z etatuNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Podleganie ubezpieczeniom w okresie zaniechania opłaty składekNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
ZUS przedsiębiorcy po zakończeniu 24-miesięcznej ulgi w opłacie składekNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Składka na FGŚPNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Składki na FP, FS i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnychNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Zwrot zasiłku i zapłata składek jako skutek pracy przedsiębiorcy na chorobowymNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Błąd w ZUS ZWUANr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Składka na FEP za okres niewykonywania pracy szczególnejNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Zgłoszenie bratanka do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodzinyNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
FP, FS i FGŚP za osobę wykonującą usługi zarządczeNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Kod tytułu ubezpieczenia w imiennym raporcie ZUS RSANr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Współpraca z pracodawcą przedsiębiorcy opłacającego preferencyjny ZUSNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Wypłata wynagrodzenia z dzieła dla pracownicy na wychowawczymNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
ZUS od kwoty odprawy dla pracownika przechodzącego na emeryturęNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Ważne wyroki dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia chorobowegoNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Zgłoszenie w ZUSNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Jednorazowa rekompensata dla pracowników bez składek ZUSNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Składki ZUS od przekazanego zleceniobiorcy świadczenia rzeczowegoNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Ubezpieczenia i składki od wynagrodzenia studentaNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
ZUS od kwoty dofinansowania majowego wypoczynku pracownikówNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Prawo do chorobowego z etatu po zasiłku dla bezrobotnych a składki z działalnościNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Prawo do świadczeń w czasie urlopu bezpłatnego pracownika i członka jego rodzinyNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Zatrudnienie na niepełnym etacie osoby mającej prawo do emeryturyNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
ZUS od ekwiwalentuNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
ZUS współmałżonka wykonującego umowę zleceniaNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Nie zawsze etat za granicą zwalnia ze składek z firmyNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Niska wysokość składki na FGŚP nie zwalnia z jej opłatyNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Obowiązek zgłoszenia w ZUS pracowników spółki cywilnejNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Zmniejszenie podstawy wymiaru składek emerytalnej i rentowychNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
ZUS od dziełaNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Prawo do świadczeń po rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowegoNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Składki ZUS pracownicy na zasiłku macierzyńskimNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Konsekwencje nieterminowego opłacania składek do ZUSNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Rozwiązanie umowy o pracę w trybie porozumienia stronNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Urlop bezpłatny a składki z innych tytułówNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Opłacanie składek ZUS po ustaniu zatrudnieniaNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Składki za współmałżonka na zleceniuNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
ZUS od umowy licencyjnej zawartej z własnym pracownikiemNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Zwolnienie ze składek ZUS nagrody za staż pracyNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika równolegle z dwóch firm a składki ZUSNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
FP, FS i FGŚP od wynagrodzenia pracownika młodocianegoNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Składki ZUS od odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowiNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Termin zgłoszenia członków rady nadzorczej do ubezpieczeń w ZUSNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Karty lunchowe do określonej kwoty bez składek ZUSNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Składki ZUS od świątecznych prezentów dla pracownikówNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Wpływ zaległości składkowych na prawo do świadczenia emerytalnegoNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Składka zdrowotna przedsiębiorcy w ZUS DRANr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Zwolnienie przedsiębiorcy ze składania do ZUS dokumentów rozliczeniowychNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Rozdzielność majątkowa a ubezpieczenie w ZUS małżonka pomagającego w firmieNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Sporządzanie do ZUS raportu ZUS RPANr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Ubezpieczenie w ZUS osoby wykonującej kilka umów zleceniaNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Dofinansowanie dla przedsiębiorcy nie wpływa na wysokość składek ZUS z firmyNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Składka zdrowotna osoby prowadzącej dwie działalnościNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Składki przedsiębiorcy pobierającego rentę socjalnąNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Zasady korygowania druków ubezpieczeniowych przekazywanych do ZUSNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
(Nie)podleganie ubezpieczeniu chorobowemu a zasiłek macierzyński z tytułu prowadzenia firmyNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Obniżona składka zdrowotna w ZUS RCANr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Brak wypłaty pensji z etatu a składki ZUS ze zleceniaNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Wykazanie okresu nieobecności pracownika w pracy w raporcie ZUS RSANr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Dodatkowe wynagrodzenie roczne na urlopie bezpłatnym a liczba ubezpieczonych w ZUS DRANr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Okres opieki na dziecko w ZUS RSANr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Opłacenie składek do ZUS przy zmianie terminu wypłaty wynagrodzeńNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Składka zdrowotna chorującego przedsiębiorcy-emerytaNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Składki na FP, FS i FGŚPNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Współpraca przedsiębiorcy z byłym pracodawcą a ulgi w składkachNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Błąd w ZUS RCANr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Druk ZUS ZWUA za przejmowanych pracownikówNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Nowy pracodawca bez prawa do ulgi w składkach na FP i FGŚPNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Rezygnacja z małego ZUS w trakcie 2019 r. a wysokość świadczenia z tytułu chorobyNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Składki ZUS od wartości nagrody z tytułu jubileuszu pracy oraz istnienia zakładuNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Ubezpieczenia w ZUS dla emeryta zatrudnionego na etacieNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
FP i FS przedsiębiorcy pracującego na etacieNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Składka zdrowotna przedsiębiorcy będącego emerytem/rencistą lub osobą niepełnosprawnąNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Umowa zlecenia ze studentem po obronie pracy dyplomowej a ZUSNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
ZUS prokurenta wykonującego umowę zleceniaNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Korzystanie przez zleceniobiorcę z urlopu bezpłatnego u pracodawcyNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Składki ZUS z prowadzonej działalności po rozwiązaniu umowy o pracęNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
ZUS RCA za przedsiębiorcęNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
ZUS ma prawo podważyć zawartą umowę i wysokość pensji z etatuNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Brak możliwości zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia chorobowegoNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Dobrowolne składki emerytalno-rentoweNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Kod przyczyny wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUSNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Mały ZUS i świadczenie rehabilitacyjne przedsiębiorcyNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Zasady opłacania składki na FGŚPNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Brak opłacanych składek za pracowników a przyszłe prawo do emeryturyNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Przesłanki uznania przez ZUS pracy rodziny na etacie za współpracęNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Bez składki na FGŚP za pracowników stowarzyszeniaNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Korekta druków ubezpieczeniowych w ZUSNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Ubezpieczenie i składki za pracownika-emerytaNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Wpływ zmiany wymiaru etatu na ubezpieczenie chorobowe ze zlecenia i pobrane świadczeniaNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
ZUS ZWUA z tytułu rozwiązania umowy o pracę z pracownikiemNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
FP i FGŚP za pracownika wykonującego umowę zleceniaNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Postępowanie płatnika, gdy ZUS uznaje umowę o dzieło za zlecenieNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowyNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Wykazanie w raporcie ZUS RCA zmiany wymiaru etatuNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
ZUS od kwoty sfinansowanego pracownikowi szkoleniaNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Rozliczenie składek ZUS w 2019 r. za pracujących za granicąNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Wysokość podstaw wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy w 2019 r.Nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Zmiany w zakresie druków i kodów w ZUSNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Składka zdrowotna przedsiębiorcy w 2019 r.Nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Składki ZUS od wynagrodzenia za wykonanie dziełaNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS RCA dla ponownie zatrudnionego pracownikaNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Kraj ubezpieczenia dla pracownika oddelegowanegoNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Składka na FGŚP od pensji pracownika niższej niż minimalnaNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Zmiany dotyczące kodów i druków ubezpieczeniowych w ZUSNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
ZUS od zlecenia zawartego z pracownikiem innej firmyNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Brak składek ZUS od kwoty wynagrodzenia członka zarząduNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Składki od zimowego wypoczynku pracownikówNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Wpłata składek po terminie a ponowne objęcie przedsiębiorcy ubezpieczeniem chorobowymNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Zgłoszenie studentki do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUSNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
ZUS od odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencjiNr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Składka na FEP osoby wykonującej prace szczególneNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Limit podstawy wymiaru składki chorobowej w 2019 r.Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Składka na FP od wynagrodzenia pracownika pomniejszonego do wymiaru etatuNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Świadczenia zdrowotne przy nieterminowych wpłatachNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Zgłoszenie w ZUS małżonka wspólnika spółki zatrudnionego w spółceNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.