Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Agata Barczewska

Archiwum autorów


Agata Barczewska - Archiwum artykułów na rok 2020:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
TARCZA
Wniosek o urlop na żądanie nie jest bezwzględnie wiążący
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Warunki podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń w czasie epidemii
Nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
Jednostronne przesunięcie terminu urlopuNr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
TARCZA
Podwyższenie kwoty wolnej od potrąceń w związku z epidemią
Nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Pogorszenie warunków płacowych w razie szczególnej ochrony zatrudnieniaNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
Termin przekazania I raty odpisu na ZFŚSNr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
TARCZA
Objęcie przestojem i obniżka płac pracownika chronionego
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Obniżenie wymiaru czasu pracy w trybie specustawy w sprawie COVID-19 i wykazanie obniżki w dokumentach do ZUS
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Częściowe zniesienie zakazu pracy w handlu w niedzielę a inwentaryzacja
Nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
Wypowiedzenie całkowite a prawo do odprawyNr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
TARCZA
Doręczenie listu poleconego o rozwiązaniu umowy o pracę w okresie epidemii
Nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020
TARCZA
Obniżenie wynagrodzenia w związku z COVID-19 a szczególna ochrona zatrudnienia
Nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
COVID-19
Zagrożenie epidemiczne a prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
Naprzemienne stosowanie przestoju i obniżenia etatu w związku z COVID-19
Nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Przerwy dla pracujących przy komputerzeNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
Wypowiedzenie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracyNr 38 (1704) z dnia 11.05.2020
TARCZA
Praktyczne aspekty wykonywania pracy zdalnej
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Przestój ekonomiczny, zmiana organizacji czasu pracy i dofinansowanie dla pracodawcy w związku z COVID-19
Nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
TARCZA
Badania profilaktyczne i zapewnienie bhp w czasie epidemii
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
TARCZA
Słabsza ochrona zatrudnienia i krótszy odpoczynek na podstawie tarczy 2.0
Nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020
TARCZA
Zdalne szkolenia bhp w czasie epidemii
Nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020
Wynagrodzenie i chorobówka po przepracowaniu wszystkich dni roboczychNr 33 (1699) z dnia 23.04.2020
COVID-19
Odprawa w związku z redukcją etatów z powodu epidemii
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
COVID-19
Tryb zmiany rozkładu czasu pracy w związku z COVID-19
Nr 32 (1698) z dnia 20.04.2020
Zawieszenie świadczeń płacowych w sytuacjach kryzysowychNr 31 (1697) z dnia 16.04.2020
COVID-19
Odsunięcie od pracy pracowników podejrzanych o zakażenie koronawirusem i dezynfekcja pomieszczeń
Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
TARCZA
Badania okresowe dopiero po ustaniu epidemii
Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
TARCZA
Krótszy odpoczynek i niższa pensja w okresie epidemii
Nr 30 (1696) z dnia 14.04.2020
TARCZA
Przestój ekonomiczny lub obniżenie etatu w związku z COVID-19
Nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020
TARCZA
Warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej
Nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Przedawnienie roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody przez pracownikaNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Zmiana stanowiska pracy po powrocie z urlopu rodzicielskiegoNr 28 (1694) z dnia 6.04.2020
Opieka nad małym dzieckiem nie wyklucza pracy w wolną sobotęNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Podróż służbowa w wolny weekend a czas pracyNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Zasady ustalania okresów wypowiedzeniaNr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
Przechowywanie i odbiór dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnieniaNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Wprowadzenie przestoju w związku z koronawirusemNr 26 (1692) z dnia 30.03.2020
Urlop młodocianego po przejściu do nowego pracodawcyNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Wypowiedzenie zmieniające z pouczeniem o terminieNr 25 (1691) z dnia 26.03.2020
Działania pracodawcy w razie zagrożenia koronawirusemNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Zakładanie i przechowywanie akt osobowychNr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia zleceniobiorcyNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Przechowywanie dokumentacji kadrowej oraz dla potrzeb rozliczeń podatkowo-składkowychNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Ustalanie limitu umów przy ponownym zatrudnieniuNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Wymogi formalne przy wprowadzeniu ruchomego czasu pracyNr 23 (1689) z dnia 19.03.2020
Choroba w dniu wolnym udzielonym za pracę w wolną sobotęNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Odprawa emerytalna dla byłego żołnierza zawodowegoNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Praca zdalna i dodatkowy zasiłek w związku z koronawirusemNr 22 (1688) z dnia 16.03.2020
Ekwiwalent urlopowy pracownika tymczasowego po dłuższej nieobecności w pracyNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Skuteczne doręczenie oświadczenia o wypowiedzeniuNr 21 (1687) z dnia 12.03.2020
Dodatkowe dane w informacji o warunkach zatrudnieniaNr 20 (1686) z dnia 9.03.2020
Warunki zatrudnienia pracownika na zastępstwoNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Wynagrodzenie w umowie o pracę w kwocie bruttoNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Wypowiedzenie umowy o pracę po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnegoNr 19 (1685) z dnia 5.03.2020
Ochrona zatrudnienia i odprawa w razie powołania do służby przygotowawczejNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Przywrócenie pracownika do pracy a prawo do trzynastkiNr 17 (1683) z dnia 27.02.2020
Badania profilaktyczne po upływie terminuNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Wydanie świadectwa pracy i jego korektaNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Wypowiedzenie umowy pracownicy w ciążyNr 16 (1682) z dnia 24.02.2020
Zasady ewidencjonowania czasu pracyNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Zasady wyłaniania reprezentacji pracowniczejNr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
Konsekwencje przerw między umowami terminowymiNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Zatrudnienie na etat najbliższego członka rodzinyNr 14 (1680) z dnia 17.02.2020
Rozliczenie kilkugodzinnej pracy w "wolną sobotę"Nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Wykorzystanie badań przeprowadzonych w równoległym zatrudnieniuNr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
Gromadzenie dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowychNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Przejście części zakładu pracy do nowego pracodawcyNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Wniosek o obniżenie etatu nie na urlopie wychowawczymNr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie wysokości wynagrodzenia za pracęNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚSNr 11 (1677) z dnia 6.02.2020
Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego a wykorzystanie tzw. luźnej części tego urlopuNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Rozwiązanie umowy z pracownikiem niedopuszczonym do wykonywania pracyNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Ustalanie stażu pracy dla potrzeb trzynastkiNr 10 (1676) z dnia 3.02.2020
Nie można odpracować wolnego po przepracowaniu normyNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Umowa na okres próbny poza limitamiNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Umowa o pracę obowiązuje od daty jej zawarciaNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Ustalenie limitu godzin dla niepełnoetatowca przy 8-godzinnej pracyNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Wliczanie pracy na roli do pracowniczego stażu pracyNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Zatrudnienie młodocianego w czasie feriiNr 9 (1675) z dnia 30.01.2020
Posiłki i napoje profilaktyczne w okresie zimowymNr 8 (1674) z dnia 27.01.2020
Ewidencja czasu pracy w formie uproszczonejNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Oświadczenie dotyczące uprawnień rodzicielskichNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Zatrudnienie na etacie i zlecenie u tego samego pracodawcyNr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
Przedłużenie umowy o pracę tymczasową pracownicy w ciążyNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Zmiana warunków płacowych wynikających z regulaminu wynagradzaniaNr 6 (1672) z dnia 20.01.2020
Rozliczenie czasu pracy i diet w podróży zagranicznejNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Zasady limitowania umów terminowychNr 5 (1671) z dnia 16.01.2020
Korzystniejsze warunki płacowe bez dyskryminacjiNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Odprawa dla pracownika jako nienależne świadczenieNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Przedterminowe skierowanie na badanie profilaktyczneNr 4 (1670) z dnia 13.01.2020
Stałe miesięczne wynagrodzenie a choroba bez prawa do świadczeńNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Ustalanie wymiaru części przedłużającej urlop rodzicielskiNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Zakres informacji o zajęciu wynagrodzenia w świadectwie pracyNr 3 (1669) z dnia 9.01.2020
Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej chorobyNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Uprawnienia pracownicze na przełomie rokuNr 2 (1668) z dnia 7.01.2020
Miejsce przechowywania informacji z ZUSNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Przedawnienie roszczenia o odprawę emerytalnąNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020
Warunki kontynuacji akt osobowychNr 1 (1667) z dnia 2.01.2020


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.