Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum autorów  »  Agata Barczewska

Archiwum autorów


Agata Barczewska - Archiwum artykułów na rok 2019:
Tytuł artykułuGazeta Podatkowa
Informacja o okresie przechowywania dokumentacjiNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z datą wstecznąNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Rozwiązanie umowy z pracownikiem niezdolnym do wykonywania pracyNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Ustalenie wartości szkody w mieniu służbowymNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Wykazywanie kwalifikacji w świadectwie pracyNr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
Kiedy trzeba ponownie zatrudnić pracownika?Nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
Prawo do trzynastki przy nieobecności i rozwiązaniu umowy w trakcie rokuNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Rozwiązanie umowy z pracownikiem samorządowym a prawo do dwóch odpraw i innych świadczeńNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Udzielanie i korzystanie z urlopu wychowawczegoNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Umowy terminowe nauczycieli będą limitowaneNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Ustalanie okresu pracy dla potrzeb dodatku stażowegoNr 64 (1626) z dnia 12.08.2019
Przetwarzanie danych członków rodziny dla potrzeb ZFŚSNr 62 (1624) z dnia 5.08.2019
Akta osobowe w wersji papierowej i elektronicznejNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Przekształcenia umowy terminowej nie trzeba potwierdzać aneksemNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Zatrudnienie młodocianego do prac lekkichNr 61 (1623) z dnia 1.08.2019
Monitoring i dane biometryczne w zakładzie pracyNr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
Gromadzenie dokumentów w aktach osobowych założonych przed 1 stycznia 2019 r.Nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019
Okres oczekiwania jako nieobecność usprawiedliwionaNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Pracownicy z małych firm z większą ochronąNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Tryb i warunki rezygnacji z regulaminów zakładowychNr 58 (1620) z dnia 22.07.2019
Udzielenie urlopu po dłuższej nieobecności chorobowejNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Zwolnienie na poszukiwanie pracy w razie wypowiedzenia zmieniającegoNr 57 (1619) z dnia 18.07.2019
Dane osób uprawnionych do świadczeń z ZFŚS tylko do wgląduNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
Potrącenia ze świadczeń socjalnych i świadczenia urlopowegoNr 56 (1618) z dnia 15.07.2019
MRPiPS wyjaśnia
Akta osobowe w różnej formie
Nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Młodocianego trudniej zwolnić dyscyplinarnieNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Uchylenie limitów na czas określony z powodów leżących po stronie pracodawcyNr 55 (1617) z dnia 11.07.2019
Kiedy można rozwiązać umowę z winy pracodawcy?Nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019
Rekompensowanie pracy pozarozkładowej w niedzielę w razie nieoddania dnia wolnegoNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Wymiar urlopu i termin wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych w razie ustania zatrudnienia w trakcie rokuNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Zakaz dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczynyNr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
Informacja o przyczynie wypowiedzenia w świadectwie pracyNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Przechowywanie grafiku w dokumentacji osobowejNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Ruchomy rozkład czasu pracy w ramach systemu zmianowegoNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Urlop ojcowski w razie zapewnienia opieki przez niepracującą matkę dzieckaNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Zbieg prawa do odpraw z różnych tytułówNr 52 (1614) z dnia 1.07.2019
Urlop zaległy w zatrudnieniu tymczasowymNr 51 (1613) z dnia 27.06.2019
Oddanie czasu wolnego za nadgodziny wymaga przeliczenia pensjiNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Sąd zobowiąże pracodawcę do wydania świadectwa pracyNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Zakaz konkurencji w ramach danego stosunku pracyNr 50 (1612) z dnia 24.06.2019
Gdy składnik miesięczny jest wypłacany na koniec kwartałuNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Więcej uprawnień dla pracownika - członka najbliższej rodzinyNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Zasady prawidłowej wypłaty pracowniczych wynagrodzeńNr 49 (1611) z dnia 21.06.2019
Badania okresowe u różnych pracodawcówNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Kontynuacja akt osobowych w zależności od raportuNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Słabsza ochrona na urlopie wychowawczymNr 48 (1610) z dnia 17.06.2019
Nieobecność pracownika w pracy spowodowana urlopem okolicznościowymNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Przedawnienie pożyczki mieszkaniowej z ZFŚSNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Wynagrodzenie młodocianego w razie nieobecności w pracy i w szkoleNr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
Ksero prawa jazdy w aktach osobowych tylko wyjątkowoNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Praca na urlopie rodzicielskim bez wpływu na etatNr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
Napoje profilaktyczne w okresie letnimNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Prawo do diety i rozliczenie przejazdów w podróży służbowejNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Rekompensowanie pracy ponadwymiarowej niepełnoetatowcaNr 45 (1607) z dnia 6.06.2019
Zwolnienie pracownika z powodu chorobyNr 44 (1606) z dnia 3.06.2019
Przy pracach szczególnie niebezpiecznych badania bezwzględnie obowiązkoweNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Warunki przerwania trwającego urlopuNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Wniosek o urlop na żądanie nie zastępuje zgody pracodawcyNr 43 (1605) z dnia 30.05.2019
Czas pracy kadry zarządzającejNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Kryterium socjalne potwierdzone oświadczeniemNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Praca kierownika w wolną niedzielęNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Wypłata i zaliczenie do podstawy świadczeń chorobowych dodatku funkcyjnego i specjalnegoNr 42 (1604) z dnia 27.05.2019
Szczególna odpowiedzialność za mienie pracodawcyNr 41 (1603) z dnia 23.05.2019
Przyznanie świadczeń z ZFŚS na podstawie oświadczeniaNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Zmiany w przeprowadzaniu badań wstępnychNr 40 (1602) z dnia 20.05.2019
Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka nie dla pracownicyNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Zwolnienie natychmiastowe w wąskim zakresieNr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
Dopłata urlopowa także za urlop zaległyNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Nadgodziny dopiero po przekroczeniu norm lub przedłużonego wymiaruNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Pracodawca zażąda skierowania na badaniaNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Przechowywanie zaświadczenia o zarobkach w aktach osobowychNr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
Wyjazdy w ramach zwykłych obowiązków mogą być podróżą służbowąNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Zmiana zasad pozyskiwania danych osobowych przez pracodawcęNr 37 (1599) z dnia 9.05.2019
Ewidencja czasu pracy na nowych zasadachNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Po przywróceniu do pracy nie trzeba nowej umowyNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Ryczałt za jazdy lokalne powyżej limituNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Umowa z pracownikiem nie może odbiegać od ustawowego minimumNr 36 (1598) z dnia 6.05.2019
Przejęcie zakładu pracy a akta osoboweNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Stosowanie limitów "33 i 3" przy ponownym zatrudnieniu pracownikaNr 35 (1597) z dnia 2.05.2019
Dodatki do wynagrodzenia pracownika samorządowegoNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Ustalenie wynagrodzenia i składek ZUS w razie zatrudnienia w trakcie miesiącaNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Wypowiedzenie umowy w związku z likwidacją oddziału firmyNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Zwolnienie na badania na podstawie oświadczeniaNr 34 (1596) z dnia 29.04.2019
Uproszczona ewidencja tylko w pewnym zakresieNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Wynagrodzenie za niezaplanowaną przerwę w pracyNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika równolegle z dwóch firm a składki ZUSNr 33 (1595) z dnia 25.04.2019
Nie każda praca uzasadnia system zadaniowyNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Premia frekwencyjna bez uznaniowościNr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Dodatkowe informacje przy zatrudnieniu kierowcyNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Kara upomnienia nie musi poprzedzać naganyNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Pracownik nie może płacić za badania profilaktyczneNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Prawo do zasiłku macierzyńskiego dla pracownicy bez oficjalnej informacji o porodzieNr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
Bezskuteczna odmowa podpisania wypowiedzeniaNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Nowy zakres danych osobowych w Kodeksie pracyNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Staż do dodatku z wyłączeniem urlopu bezpłatnegoNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Ustalanie miesiąca pracy dla potrzeb urlopu pracownika tymczasowegoNr 30 (1592) z dnia 15.04.2019
Świadczenia dla pracownika odbywającego podróż służbowąNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Utrudniony powrót do pracy po urlopach rodzicielskichNr 29 (1591) z dnia 11.04.2019
Przechowywanie skierowań na badania i orzeczeń lekarskich w aktach osobowychNr 28 (1590) z dnia 8.04.2019
Konsekwencje wypłaty ekwiwalentu z naruszeniem przepisówNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Kontynuowanie akt osobowych w razie ponownego zatrudnieniaNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Prowadzenie listy obecności a ewidencja czasu pracyNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Rozwiązanie umowy po negatywnym wyniku badań kontrolnychNr 27 (1589) z dnia 4.04.2019
Obowiązki informacyjne pracodawcy wobec PIPNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Zasiłek macierzyński za niewykorzystaną część urlopu rodzicielskiegoNr 26 (1588) z dnia 1.04.2019
Dokumentowanie danych dotyczących zatrudnienia i wykształceniaNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Wypłata po rozwiązaniu umowy a podstawa ekwiwalentuNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Zwolnienie pracownika z badań wstępnych i okresowych szkoleń bhpNr 25 (1587) z dnia 28.03.2019
Dyscyplinarne zwolnienie nie tylko z powodu uchybieńNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Normy czasu pracy niepełnoetatowca z orzeczeniem o niepełnosprawnościNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Urlop macierzyński i na prawach macierzyńskiego bez dublowaniaNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Wniosek o wprowadzenie ruchomego rozkładu poza aktami osobowymiNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Wynagrodzenie zmarłego pracownika w razie braku osób uprawnionych do odbioruNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Złożenie oświadczenia o korzystaniu z uprawnień rodzicielskichNr 24 (1586) z dnia 25.03.2019
Doraźna praca może pozbawić chorego pracownika prawa do świadczeniaNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Urlop wychowawczy dla obojga rodzicówNr 23 (1585) z dnia 21.03.2019
Pouczenie o odwołaniu bez względu na rodzaj wypowiadanej umowyNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Rozwiązanie umowy za porozumieniem i ustalenie uprawnień urlopowychNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Zwolnienie ze szkoleń okresowych pod pewnymi warunkamiNr 22 (1584) z dnia 18.03.2019
Ponadwymiarowe godziny pracy dla nauczycielaNr 21 (1583) z dnia 14.03.2019
Jak prawidłowo wypowiedzieć umowę o pracę?Nr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Ustalanie wymiaru części przedłużającej urlop rodzicielskiNr 20 (1582) z dnia 11.03.2019
Przekazanie informacji o okresie przechowywania dokumentacjiNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Skierowanie pracownika do innej pracy a chorobaNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Zwrot kosztów przejazdów przedstawiciela handlowegoNr 19 (1581) z dnia 7.03.2019
Warunki wypłaty delegacyjnych ryczałtówNr 18 (1580) z dnia 4.03.2019
Przy przedłużeniu umowy aneksem trzeba uważać na limityNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Wstępne badanie i szkolenie bhp dla zleceniobiorcyNr 17 (1579) z dnia 28.02.2019
Przy stałym rozkładzie nie trzeba grafikuNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Wezwanie do pracy w celu wypowiedzenia umowyNr 16 (1578) z dnia 25.02.2019
Konsekwencje odmowy wykonania polecenia służbowegoNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Rezygnacja z nauki zawodu a dalsze zatrudnianie młodocianegoNr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Dni wolne stażysty bez wpływu na kodeksowy urlopNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ochrona zatrudnienia po powrocie do pracyNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Upływ okresu wypowiedzenia wyznaczają przepisyNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Ustalanie okresu pracy pracownika tymczasowegoNr 14 (1576) z dnia 18.02.2019
Umowy terminowe bez względu na limityNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Ustalanie wynagrodzenia w razie pracy w wolną sobotęNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Zwolnienie lekarskie nie chroni przed dyscyplinarkąNr 13 (1575) z dnia 14.02.2019
Kodeksowe i odrębne urlopy bezpłatneNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowejNr 12 (1574) z dnia 11.02.2019
Ewidencjonowanie czasu pracy na nowych zasadachNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Rekompensata za nadgodziny z przekroczenia dobowegoNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Roczny okres rozliczeniowy nie musi zaczynać się w styczniuNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Urlop na żądanie w ramach urlopu proporcjonalnegoNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Wypowiedzenie zmieniające i prawo do odprawyNr 11 (1573) z dnia 7.02.2019
Dodatkowe wymogi bhp w okresie zimowymNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Oświadczenie o korzystaniu z uprawnień rodzicielskich nie musi być ponawianeNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Ustawa antykryzysowa a limity "33 i 3"Nr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Wypełnianie świadectwaNr 10 (1572) z dnia 4.02.2019
Chorobówka po wypracowaniu w danym miesiącu wszystkich godzin pracyNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Okresy zaliczalne ważne dla stażu pracyNr 9 (1571) z dnia 31.01.2019
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczejNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Urlop zaliczkowy tylko wyjątkowoNr 8 (1570) z dnia 28.01.2019
Brak obowiązku dostarczenia zwolnienia lekarskiego a aktualizacja informacji dodatkowejNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Informacja o przekształceniu rodzaju umowyNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Obowiązki pracodawcy po zaistnieniu wypadku przy pracyNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
PIT i ZUS od zwracanych pracownikowi kosztów używania prywatnego auta w jazdach lokalnychNr 7 (1569) z dnia 24.01.2019
Świadectwo pracy wraz z informacjąNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Wniosek o dzień wolnyNr 6 (1568) z dnia 21.01.2019
Kiedy trzeba aktualizować informację dodatkową?Nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019
Prowadzenie e-akt osobowychNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Warunki rezygnacji z ZFŚS i świadczenia urlopowegoNr 4 (1566) z dnia 14.01.2019
Dwukrotne wykazanie choroby w świadectwie pracyNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Zmiana formy wypłaty wynagrodzenia za pracęNr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
Kiedy grafiki czasu pracy są obowiązkowe?Nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
W małych firmach szybsza decyzja w sprawie ZFŚSNr 2 (1564) z dnia 7.01.2019
Aneksowanie umowy po jej przekształceniuNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Informacja o odbiorze dokumentacji razem ze świadectwem pracyNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Ochrona przedemerytalna przy umowie terminowejNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Podwyżka wynagrodzenia do kwoty minimalnej a wysokość świadczenia chorobowegoNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019
Pracownicze zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracyNr 1 (1563) z dnia 3.01.2019


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.